آموزه های جامع نرم افزاری منتشر شده

Image is not available

دوره جامع آموزش ملزومات توسعه اندروید
Android App Development
زمان: 07 ساعت و 20 دقیقه
مدرس: مهسا ملک پور
مقدماتی / متوسط / پیشرفته

شروع پروژه: 1395/03/01
پایان پروژه: 1395/08/15
انتشار اثر: 1396/07/19

0%
پیشرفت پروژه
Image is not available
Image is not available
Shadow
Slider
Image is not available

دوره جامع آموزش ملزومات پاورپوینت 2016
زمان: 06 ساعت و 13 دقیقه
مدرس: معصومه ربیع زاده
مقدماتی / متوسط / پیشرفته

شروع پروژه: 1395/05/25
پایان پروژه: 1395/08/12
انتشار اثر: 1396/07/26

0%
پیشرفت پروژه
Image is not available
Image is not available
Shadow
Slider
Image is not available

دوره جامع آموزش ملزومات اس کیو ال سرور
sql server 2016
زمان: 05 ساعت و 53 دقیقه
مدرس: زهرا کیانی
مقدماتی / متوسط / پیشرفته

شروع پروژه: 1395/03/17
پایان پروژه: 1395/08/16
انتشار اثر: 1396/05/18

0%
پیشرفت پروژه
Image is not available
Image is not available
Shadow
Slider
Image is not available

دوره جامع آموزش ملزومات اکسل 2016
زمان: 14 ساعت و 21 دقیقه
مدرس: طاهره غفاری
مقدماتی / متوسط / پیشرفته

شروع پروژه: 1395/03/01
پایان پروژه: 1395/07/05
انتشار اثر: 1396/05/18

0%
پیشرفت پروژه
Image is not available
Image is not available
Shadow
Slider

آموزه های جامع نرم افزاری دردست انتشار

Image is not available

دوره جامع آموزش ملزومات وردپرس 4.9
زمان: 02 ساعت و 18 دقیقه
مدرس: زهرا کیانی
مقدماتی / متوسط / پیشرفته

شروع پروژه: 1395/07/07
پایان پروژه: 1395/11/12
انتشار اثر: 1397/02/01

0%
پیشرفت پروژه
Image is not available
Shadow
Slider
Image is not available

دوره جامع آموزش ملزومات اکسس 2016
زمان: 01 ساعت و 33 دقیقه
مدرس: آرزو رحمتی
مقدماتی / متوسط / پیشرفته

شروع پروژه: 1395/03/27
پایان پروژه: 1395/12/07
انتشار اثر: 1397/02/01

0%
پیشرفت پروژه
Image is not available
Shadow
Slider
Image is not available

دوره جامع آموزش ملزومات جاوا 9
زمان: 00 ساعت و 00 دقیقه
مدرس: مهسا ملک پور
مقدماتی / متوسط / پیشرفته

شروع پروژه: 1395/08/24
پایان پروژه: 1396/12/25
انتشار اثر: 1397/02/01

0%
پیشرفت پروژه
Image is not available
Shadow
Slider
Image is not available

دوره جامع آموزش ملزومات ورد 2016
زمان: 02 ساعت و 02 دقیقه
مدرس: آرزو بنی طالبی
مقدماتی / متوسط / پیشرفته

شروع پروژه: 1395/03/27
پایان پروژه: منوط به اعلام مدرس
انتشار اثر: یکماه بعد از پایان پروژه

0%
پیشرفت پروژه
Image is not available
Shadow
Slider
Image is not available

دوره جامع آموزش ملزومات اوت لوک 2016
زمان: 00 ساعت و 00 دقیقه
مدرس: معصومه ربیع زاده
مقدماتی / متوسط / پیشرفته

شروع پروژه: 1395/08/24
پایان پروژه: 1395/11/28
انتشار اثر: 1397/02/01

0%
پیشرفت پروژه
Image is not available
Shadow
Slider
Image is not available

دوره آموزشی ملزومات متلب
Mathwotk MATLAB R2017a
زمان: 00 ساعت و 50 دقیقه
مدرس: سحر خیبری
مقدماتی / متوسط / پیشرفته

شروع پروژه: 1395/04/29
پایان پروژه: 1395/09/09
انتشار اثر: 1397/02/01

0%
پیشرفت پروژه
Image is not available
Image is not available
Shadow
Slider
Image is not available

دوره جامع آموزش ملزومات نرم افزار فتوشاپ، مبانی
Photoshop CC 2018 The Basics
زمان: 00 ساعت و 00 دقیقه
مدرس: ندا صادقیان
مقدماتی / متوسط / پیشرفته

شروع پروژه: 1395/03/24
پایان پروژه: 1396/04/20
انتشار اثر: 1397/04/01

0%
پیشرفت پروژه
Image is not available
Shadow
Slider
Image is not available

دوره جامع آموزش ملزومات نرم افزار اتوکد الکتریکال
AutoCAD Electrical 2018
زمان: 00 ساعت و 00 دقیقه
مدرس: الهام سجادی فرد
مقدماتی / متوسط / پیشرفته

شروع پروژه: 1395/06/17
پایان پروژه: 1396/06/30
انتشار اثر: همزمان با ریلیز نسخه 2019

0%
پیشرفت پروژه
Image is not available
Shadow
Slider
Image is not available

دوره جامع آموزش ملزومات جاوااسکریپت
JavaScript
زمان: 00 ساعت و 00 دقیقه
مدرس: ملیکا ملک پور
مقدماتی / متوسط / پیشرفته

شروع پروژه: 1396/07/23
پایان پروژه: منوط به اعلام مدرس
انتشار اثر: یکماه بعد از پایان پروژه

0%
پیشرفت پروژه
Image is not available
Shadow
Slider
Image is not available

دوره جامع آموزش ملزومات نرم افزار فتوشاپ، طراحی
Photoshop CC 2018 Design
زمان: 00 ساعت و 00 دقیقه
مدرس: ندا صادقیان
مقدماتی / متوسط / پیشرفته

شروع پروژه: 1395/03/24
پایان پروژه: منوط به اعلام مدرس
انتشار اثر: یکماه بعد از پایان پروژه

0%
پیشرفت پروژه
Image is not available
Shadow
Slider
Image is not available

دوره جامع آموزش ملزومات نرم افزار اتوکد اینونتور
AutoCAD Inventor 2018
زمان: 00 ساعت و 00 دقیقه
مدرس: الهام سجادی فرد
مقدماتی / متوسط / پیشرفته

شروع پروژه: 1396/07/20
پایان پروژه: منوط به اعلام مدرس
انتشار اثر: یکماه بعد از پایان پروژه

0%
پیشرفت پروژه
Image is not available
Shadow
Slider
Image is not available

دوره جامع آموزش ملزومات اسکالا Scala
زمان: 00 ساعت و 00 دقیقه
مدرس: مهسا ملک پور
مقدماتی / متوسط / پیشرفته

شروع پروژه: 1396/08/06
پایان پروژه: منوط به اعلام مدرس
انتشار اثر: یکماه بعد از پایان پروژه

0%
پیشرفت پروژه
Image is not available
Shadow
Slider
Image is not available

دوره جامع آموزش ملزومات نرم افزار فتوشاپ، عکاسی
Photoshop CC 2018 Photography
زمان: 00 ساعت و 00 دقیقه
مدرس: ندا صادقیان
مقدماتی / متوسط / پیشرفته

شروع پروژه: 1395/03/24
پایان پروژه: منوط به اعلام مدرس
انتشار اثر: یکماه بعد از پایان پروژه

0%
پیشرفت پروژه
Image is not available
Shadow
Slider
Image is not available

دوره جامع آموزش ملزومات نرم افزار اتوکد
AutoCAD 2018
زمان: 00 ساعت و 09 دقیقه
مدرس: اسماعیل عالی پور
مقدماتی / متوسط / پیشرفته

شروع پروژه: 1395/04/20
پایان پروژه: 1395/07/22
انتشار اثر: همزمان با ریلیز نسخه 2019

0%
پیشرفت پروژه
Image is not available
Shadow
Slider
Image is not available

دوره جامع آموزش ملزومات بوت استرپ
Bootstrap 4
زمان: 00 ساعت و 00 دقیقه
مدرس: آرزو رحمتی
مقدماتی / متوسط / پیشرفته

شروع پروژه: 1396/07/22
پایان پروژه: منوط به اعلام مدرس
انتشار اثر: یکماه بعد از پایان پروژه

0%
پیشرفت پروژه
Image is not available
Shadow
Slider
Image is not available

دوره جامع آموزش ملزومات سیستم عامل ویندوز 10
Windows 10
زمان: 00 ساعت و 00 دقیقه
مدرس: ملیکا ملک پور
مقدماتی / متوسط / پیشرفته

شروع پروژه: 1395/06/06
پایان پروژه: 1396/05/19
انتشار اثر: 1397/03/01

0%
پیشرفت پروژه
Image is not available
Shadow
Slider
Image is not available

دوره جامع آموزش ملزومات نرم افزار سالیدورکس
SOLIDWORKS 2018
زمان: 00 ساعت و 00 دقیقه
مدرس: اسماعیل عالی پور
مقدماتی / متوسط / پیشرفته

شروع پروژه: 1395/09/22
پایان پروژه: 1396/03/15
انتشار اثر: همزمان با ریلیز نسخه 2019

0%
پیشرفت پروژه
Image is not available
Shadow
Slider
Image is not available

دوره جامع آموزش ملزومات جوملا 4
!Joomla 4
زمان: 00 ساعت و 00 دقیقه
مدرس: زهرا کیانی
مقدماتی / متوسط / پیشرفته

شروع پروژه: 1395/10/02
پایان پروژه: منوط به اعلام مدرس
انتشار اثر: یکماه بعد از ریلیز نسخه 4 جوملا+اتمام پروژه

0%
پیشرفت پروژه
Image is not available
Shadow
Slider
Image is not available

دوره جامع آموزش ملزومات نرم افزار ایلاستریتر
Illustrator 2018
زمان: 14 ساعت و 21 دقیقه
مدرس: طاهره غفاری
مقدماتی / متوسط / پیشرفته

شروع پروژه: 1396/08/14
پایان پروژه: 1396/10/30
انتشار اثر: اردیبهشت ماه سال 97

0%
پیشرفت پروژه
Image is not available
Shadow
Slider

Slider

+0دقیقه
آموزه ویدئویی
Slider

0عضو
هیأت علمی
Slider

Slider

Slider

+0دسترسی
سازمانی
Slider

+0هزار
دانش پژوه
Slider

Slider

0عضو
هیأت علمی
+0هزار
دانش پژوه
+0
دوره جامع
+0دقیقه
آموزه ویدئویی
+0دسترسی
سازمانی
+0هزار
ساعت کار
Slider

Slider

+0هزار
ساعت کار
Slider

0عضو
هیأت علمی
+0هزار
دانش پژوه
+0
دوره جامع
+0دقیقه
آموزه ویدئویی
+0دسترسی
سازمانی
+0هزار
ساعت کار
Slider

+0
دوره جامع
Slider

Slider

دسترسی ها

هر کاربر علاوه بر امکان خرید تکی آموزه های آنلاین طهاکو؛ همچنین می تواند برای رفع نیازهای آموزشی جمعی محیط کار خود، اقدام به خرید یکی از دسترسی های ارائه شده در ذیل نماید. (جزئیات)

دسترسی دانشگاهی

970,000 تومانیکسال

 • دسترسی بی نهایت کلاینت

  امکان تعریف رنج کاملی از آی پی
 • دسترسی به کل آموزه ها
 • امکان تمدید اکانت

دسترسی سازمانی

370,000 تومانشش ماه

 • دسترسی بی نهایت کلاینت

  امکان تعریف حداکثر 20 عدد آی پی
 • دسترسی به کل آموزه ها
 • امکان تمدید اکانت

دسترسی شرکتی

170,000 تومانسه ماه

 • دسترسی حداکثر 27 کلاینت

  امکان تعریف آی پی: ندارد
 • دسترسی به کل آموزه ها
 • امکان تمدید اکانت

دسترسی گروهی

70,000 تومانیک ماه

 • دسترسی حداکثر 7 کلاینت

  امکان تعریف آی پی: ندارد
 • دسترسی به کل آموزه ها
 • امکان تمدید اکانت
در دوره جامع آموزش ملزومات وردپرس 4.9 WordPress ویدئویی با عنوان "معرفی رابط های نمایه ویرایشگر پست" بعد از ارائه همین سؤال و متناسب با پاسخ...
رضا جعفری
3 ماه 22 روز قبل این نظر بیان شده است

سلام ممنونم از این ارائه زیبا من یکی از کارمندان یک شرکت بزرگ ایرانی

مجوز نشر بر حامل ديجيتال از مرکز توسعه فناوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال
logo-samandehi
مجوز نشر بر خط ديجيتال از مرکز توسعه فناوري اطلاعات و رسانه هاي ديجيتال
Slider